مجلس روضه صبح روز چهارم ماه صفر ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه نورالبکاء

حاج حسن خلج، وقتی لبان تشنه تو بی جواب شد (روضه)

حاج حسن خلج، ای تشنه کام کشته میان دو نهر آب (روضه)

حاج حسن خلج، گریه نکن رباب عروس مادرم (روضه)