مجلس روضه صبح روز پنجم ماه صفر ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه نورالبکاء

حاج حسن خلج، شاهد مرگ غم انگیز بهارم چه کنم (روضه)

حاج حسن خلج، یه گوشه خواب بودم خیلی آروم (روضه)