مجلس روضه صبح روز نهم ماه صفر ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه نورالبکاء

حاج حسن خلج، امیر لشکر من دست من به دامن تو (روضه)

حاج حسن خلج، تمام غصه ام این است پشت پا بخوری (روضه)