مجلس روضه صبح روز دهم ماه صفر ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه نورالبکاء

حاج حسن خلج، ای نور قلب عاشم شمع این خانه تویی (روضه)

حاج حسن خلج، در اولین اقدام خود در را عوض کرد (روضه)

حاج حسن خلج، مدینه غصه پروانه را از من چه می پرسی (روضه)

حاج حسن خلج، امشب از خاطرات تو گشته آسمان دلم پرستاره (روضه)