مجلس روضه شب های ۵ تا ۷ ماه صفر ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج، بیت الرقیه سلام الله علیها (خیابان ایران)

شب پنجم : حاج حسن خلج، گل سر نیست ولی موی سرم هست (روضه)

شب ششم : حاج حسن خلج، دختری ماند مثل گل زحسین (روضه)

شب هفتم : حاج حسن خلج، اشک هایش به مادرش رفته (روضه)