مجلس روضه شب ۶ صفر با نوای حاج حسن خلج، بیت الرقیه سلام الله علیها (خیابان پیروزی)

حاج حسن خلج، به پای روضه نشستیم و اشک ناب شیدم (مناجات و روضه)