مجلس ظهر روز شهادت ( ۵ صفر) ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج ، هیئت ام ابیها (س) قم

حاج حسن خلج، گل سر نیست ولی موی سرم هست (روضه)