مجلس شب دهم ماه صفر ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج ، هیئت عاشقان ثارالله شهر ری

حاج حسن خلج، بین عشاق جهان تا کی سفر باشد (مناجات و روضه)