مجلس روز های ۱۹ تا ۲۱ ماه صفر ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج ، کربلا معلی (حسینه کربلایی های مقیم تهران)

روز نوزدهم :

حاج حسن خلج، خدا کند که دگر چشم بسته وا نشود (روضه)

حاج حسن خلج، اگر که دیده خونبار من امان می داد (روضه)

روز اربعین (بیستم) :

حاج حسن خلج، چگونه با که بگویم دو دل جدا ماندند (روضه)

حاج حسن خلج، اگر که رفت از پیش تو خواهر (روضه)

حاج حسن خلج، هرگز گمان دیدن قبرت نداشتم (روضه)

روز بیست و یکم :

حاج حسن خلج، دلم گرفته از این انتظار طولانی (مناجات و روضه)

حاج حسن خلج، رفتی و این ماجرا را تا فصل آخر ندیدی (روضه)