مجلس عزاداری شام شهادت امام رضا علیه السلام ۱۳۹۶ با نوای حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام

حاج حسن خلج، باید غبار صحن تو را توتیا کنم (مدح و روضه)