مجلس عزاداری شهادت حضرت محسن علیه السلام با نوای حاج حسن خلج، هیئت محسنیه کربلایی های قم

حاج حسن خلج، زمان زمان جدایی زمان زمان فراق (روضه)