مجلس عزاداری ایام فاطمیه ۱۳۹۶ (۹ تا ۱۳ جمادی الاول) با نوای حاج حسن خلج و حاج حسین سیب سرخی، حسینیه نور البکاء

حاج حسن خلج، دود بود و دود بود و دود بود (روضه)

حاج حسن خلج، بیا بیا بنشین جان من (روضه)

حاج حسن خلج، ای نور قلب عاشقم شمع این خانه تویی (روضه)

حاج حسن خلج، اگر چه نام تو تسبیح ذکر عام نباشد (روضه)

حاج حسن خلج، خوب شد محسن من کشته شد آنجا (روضه)

حاج حسن خلج، عمریست دل به چشم تو بستم نگاه کن (روضه)

حاج حسن خلج، نگاه کن به دلم ای فدای چشم شما (روضه)

حاج حسن خلج، نگاهت رو این روزا از من نگیر (روضه)

حاج حسن خلج، از یار خود جدا شدن آسان نیست (روضه)

حاج حسن خلج، همین که روح زخمی ات، سبک شد از لباس ها (روضه)

حاج حسین سیب سرخی، تو که رفتی از این خونه یهو دلم گرفت (روضه)

حاج حسین سیب سرخی، قرارمون چی شد زهرا (سینه زنی)