مجلس عزاداری ایام فاطمیه اول ۱۳۹۶ (شب ۲۲ جمادی الاول) با نوای حاج حسن خلج، هیئت نورالرضا علیه السلام

حاج حسن خلج، هر کس هر آن چه دیده اگر هر کجا تویی (مدح و روضه)