مجلس عزاداری ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ (شب ۲۴ جمادی الاول) با نوای حاج حسن خلج، هیئت عباسیه تهران

حاج حسن خلج، شب سیاه بگیرد تمام دنیا را (مدح و روضه)