مجلس عزاداری ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ (روز های ۳ ، ۴ و ۵ جمادی الثانی) با نوای حاج حسن خلج، حسینیه آیت الله حق شناس

۳ جمادی الثانی (روز شهادت) :

حاج حسن خلج، نا گفته ها دارد دل غم پرورت با من (روضه)

۴ جمادی الثانی :

حاج حسن خلج، گذشته نیمه ای از شب دریغا (روضه)

۵ جمادی الثانی :

حاج حسن خلج، چون شمع وجود تو قطره قطره آب شد (روضه)

حاج حسن خلج، از من دو دست بر کمر (روضه)