مجلس عزاداری ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۶ (شب ۵ جمادی الثانی) با نوای حاج حسن خلج، هیئت جوانان شاهزاده علی اصغر علیه السلام

حاج حسن خلج، فاطمه مجموعه صفات خداوند (مدح و روضه)