مجلس ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام سال ۱۳۹۷ با نوای حاج حسن خلج ، حسینیه شهید آتوت

 حاج حسن خلج، این چهره ی اکبر است ماشاء الله (مدح و روضه)