مجلس شام ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام سال ۱۳۹۷ با نوای حاج حسن خلج ، موکب حضرت علی اکبر علیه السلام

حاج حسن خلج، ساقی بریز باده که از عشق دلبرم (مدح و روضه)