مجلس شب های جمعه ماه رمضان ۱۳۹۷ با نوای حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام تهران

 

شب جمعه اول (شب ۲ ماه رمضان) :

حاج حسن خلج، معاشران گره از زلف یار باز کنید (مناجات و روضه)

شب جمعه دوم (شب ۹ ماه رمضان) :

حاج حسن خلج، من از عطش به آب رسیدم (مناجات و روضه)

شب جمعه سوم (شب ۱۶ ماه رمضان) :

حاج حسن خلج، یگانه ای و نداری شبیه و مانندی (مدح و روضه)