مجلس شب های ماه رمضان ۱۳۹۷ با نوای حاج حسن خلج ، حسینیه بنی زهرا سلام الله علیها تهران

شب ۲ حاج حسن خلج، تو ای سرچشمه پاکی و رادی (مدح و روضه)
شب ۳ حاج حسن خلج، در سرای مغان رفته بود (مناجات و روضه)
شب ۴ حاج حسن خلج، ای کعبه ای که کعبه تو را گم نمی کند (مدح و روضه)
شب ۵ حاج حسن خلج، زمانش رسیده بیا و دعا کن (مناجات و روضه)
شب ۶ حاج حسن خلج، مرا که بی قرار میکند حسن (مدح و روضه)
شب ۷

 حاج حسن خلج، منم یک آسمان پر اختر غم (روضه)

شب ۹

 حاج حسن خلج، همچون گل خزان شده بانوی خانه ات (روضه)

شب ۱۰ حاج حسن خلج، به شعر نیست نیازم (مناجات و روضه)
شب ۱۱

 حاج حسن خلج، دل سراپرده ی محبت اوست (مدح و روضه)

شب ۱۲

 حاج حسن خلج، سرچشمه ی تمامی اندیشه های ناب (مدح و روضه)

شب ۱۳ حاج حسن خلج، سامرا در غم تو جامه دران است (روضه)
شب ۱۴ حاج حسن خلج و دیگر مداحان اهل بیت علیه السلام، مدح و سرود ویژه ولادت امام حسن علیه السلام
شب ۱۶ حاج حسن خلج، ای بسته به دست تو دل پیر و جوان ها (مدح و روضه)
شب ۱۷ حاج حسن خلج، عاشق به غیر دوست تفکر نمی کند (مناجات و روضه)
شب ۲۰ حاج حسن خلج، زخمی ام التیام میخواهم (مناجات و روضه)
شب ۲۲ حاج حسن خلج، فروزنده بزم جان ها علی (مدح و روضه)
شب ۲۴ حاج حسن خلج، به ملک جان‌ و جهان (مدح و روضه)
شب ۲۵ حاج حسن خلج، ای شما بانی تمام وجود (مدح و روضه)
شب ۲۶ حاج حسن خلج، وقتی خدا وجود تو را چون خدا کشید (مدح و روضه)
شب ۲۷ حاج حسن خلج، در مذهب اهل فضل و ایمان (مدح و روضه)
شب ۲۸ حاج حسن خلج، وقتی خدا وجود تو را چون خدا کشید (مدح و روضه)