مجلس شب های قدر رمضان ۱۳۹۷ با نوای حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام

شب نوزدهم :

حاج حسن خلج، اگر رو سیاهم اگر رو سفیدم (مناجات و روضه)

شب بیست و یکم :

حاج حسن خلج، انت المولای و انا العبد (مناجات و روضه)

شب بیست و سوم :

حاج حسن خلج، یا رب جواب ما به حق اولیا بده (مناجات و روضه)