مجلس سالروز تخریب حرم ائمه بقیع ۱۳۹۷ با نوای حاج حسن خلج، هیئت محسنیه کربلای معلی

حاج حسن خلج، تاریخ پر از فاجعه و تکرار است (روضه)