مجلس هفتگی هیئت قاسم ابن الحسن علیه السلام اسلامشهر مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۲۹ با نوای حاج حسن خلج

حاج حسن خلج، اول عقد سخن سپاس خدا را (مدح و روضه)