مجلس روضه شب جمعه اول ماه های قمری (ماه ذی القعده) ۱۳۹۷ با نوای حاج حسن خلج، هیئت محسنیه کربلای معلی

حاج حسن خلج، قبله هفتم که پیش بارگاه رفعتش (مدح و روضه)

حاج حسن خلج، منی که غیرت ناموس کبریا بودم (روضه)

حاج حسن خلج، یک شب بیا به خلوت این همنشین درد (روضه)