مجلس عزاداری صبح ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ (روز های ۱۱ و ۱۲ جمادی الاول) با نوای حاج حسن خلج، حسینیه آیت الله حق شناس

۱۱ جمادی الاول :

حاج حسن خلج، هزار جمعه رسید و نگار ما نرسید (مناجات و روضه)

۱۲ جمادی الاول :

حاج حسن خلج، ای بی نشانه ای که خدا را نشانه ای (روضه)