مجلس عزاداری ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ (۱۴ تا ۱۸ جمادی الاول) با نوای حاج حسن خلج، حسینیه انصار الحسین علیه السلام

۱۴ جمادی الاول : 

حاج حسن خلج، سوگند میخورم به خداوند فاطمه (مدح و روضه)

۱۵ جمادی الاول : 

حاج حسن خلج، اول عقد سخن سپاس خدا را (مدح و روضه)

۱۶ جمادی الاول : 

حاج حسن خلج، زمین بدون تو گم می کند بهارش را (مدح و روضه)

۱۷ جمادی الاول : 

حاج حسن خلج، مردم از این الم که نمردم برای تو (مناجات و روضه)

۱۸ جمادی الاول :

حاج حسن خلج، معروف به عباس و مکنی به اباالفضل (مدح و روضه)