مجلس عزاداری ایام فاطمیه اول ۱۳۹۷ (۱۳ جمادی الاول) با نوای حاج حسن خلج، هیئت عبدالله ابن الحسن

۱۲ جمادی الاول:

حاج حسن خلج، شفیعه ای که شفا می دهد جواب شده (روضه)

حاج حسن خلج، بشین خونه رو آب و جارو نکن (روضه)

حاج حسن خلج، زندگی با تو بس که شیرین بود (روضه)

۱۳ جمادی الاول:

حاج حسن خلج، از یار خود جدا شدن آسان نیست (روضه)

حاج حسن خلج، ای عروس مو سپید غم جهاز (روضه)