مجلس روضه شب جمعه اول ماه های قمری (ماه جمادی الثانی) ۱۳۹۷ با نوای حاج حسن خلج، هیئت محسنیه کربلای معلی

حاج حسن خلج، باز این چه شورش است که در خانه علیست (روضه)