مجلس شب های جمعه ماه رمضان ۱۳۹۸ با نوای حاج حسن خلج، مسجد حضرت امیر علیه السلام تهران

 

شب جمعه اول (شب ۴ ماه رمضان) :

حاج حسن خلج، لهوف را بگشایند و استخاره کنند (مناجات و روضه)

شب جمعه سوم (شب ۱۸ ماه رمضان) :

حاج حسن خلج، چه سفره ای چه کرم خانه ای چه احسانی (مناجات و روضه)

شب جمعه چهارم (شب ۲۵ ماه رمضان) :

حاج حسن خلج، جز آرزوی وصل تو یک دم نمی کنم (مناجات و روضه)