مجلس شب های قدر رمضان ۱۳۹۷ با نوای حاج حسن خلج ، مسجد حضرت امیر علیه السلام

شب نوزدهم :

حاج حسن خلج، سحر بود و صدای نفس خسته یک مرد (روضه)

شب بیست و یکم :

حاج حسن خلج، بد مرا تو به خوب خودت بدل کردی (مناجات و روضه)

شب بیست و سوم :

حاج حسن خلج، رفتم زدست لطف کن آقا شتاب کن (مناجات و روضه)