مجلس عزاداری شهادت امام صادق علیه السلام سال ۱۳۹۸ با نوای حاج حسن خلج، حسینیه آیت الله حق شناس (ره)

حاج حسن خلج، ای روح صداقت از دم تو (مدح و روضه)