مجموعه روضه و سینه زنی شب سوم محرم ۱۳۹۸ (۱۴۴۱ ه.ق) با نوای حاج حسن خلج، حسینیه آل یاسین کربلا معلی (هیئت نورالبکاء)

حاج حسن خلج، نیمه شب شده و خواب پریشان دارم (روضه)

کربلایی محمد باغکی، خوش اومدی بابا (روضه)

حاج حسن خلج و کربلایی محمد باغکی، دیگه بسمه گریه (زمینه)

حاج حسن خلج، تا تو بیایی خانه ما دیر خواهد شد (واحد)