گلچین روضه و مناجات های ایام ماه صفر ۱۳۸۷ با نوای حاج حسن خلج  ، هیئت نوباوگان قنات آباد تهران

حاج حسن خلج ، چشمم به راه ماند عزیزم نیامدی (مناجات)

حاج حسن خلج ، بازا که دل هنوز به یاد تو دلبر است (مناجات)

حاج حسن خلج ، دلم هوای تو کرده هوای آمدنت (مناجات)

حاج حسن خلج ، گل آرزوم ثمر داد نسیم از پدر خبر داد (روضه حضرت رقیه)  

حاج حسن خلج ، صائقه به پیکرت زد صدای شکستن اومد (روضه حضرت قاسم)

حاج حسن خلج ، یه مدینه یه کبوتر جوجه یه آشیونه (روضه حضرت زهرا و امام حسن مجتبی)

حاج حسن خلج ، پسر بالا بلندم یوسف گیسو کمندم (روضه حضرت علی اکبر)

حاج حسن خلج ، یه جای سالمی رو پیکر تو نگذاش (روضه حضرت عباس)